Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
วุฒิ สุขเจริญ
Sharing by ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
วุฒิ สุขเจริญ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SiamKM.com ผมตั้งใจทำเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากเนื้อหาในหนังสือดี ๆ ที่ผมได้อ่านมา และจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน เพื่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หวังว่าผู้เยี่ยมชมคงได้ประโยชน์ตามสมควรครับ

สนใจติดตามข่าวสารและความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถติดตามได้จาก

https://www.facebook.com/Wutfanpage/

 
ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
My Books
 
วุฒิ สุขเจริญ วิจัยการตลาด
หนังสือเล่มนี้ผมได้นำเนื้อหาที่ได้สอนวิชาวิจัยการตลาดมาหลายปี
โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยเช่น Conjoint Ananysis
การวิเคราะห์การตลาดทางตรง  การสร้าง Perceptual Map โดยใช้โปรแกรม SPSS และการนำเสนอรายงานผลการวิจัยการตลาด
แบบ Infographic

หนังสือวิจัยการตลาดเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนยหนังสือจุฬา
โทร. 02-255-4433  หรือ Click ที่รูปหนังสือครับ

 
วุฒิ  สุขเจริญ   วุฒิ  สุขเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค
หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค จากหนังสือต่างประเทศจำนวนมาก ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคหา หาซื้อได้ที่ศูนยหนังสือจุฬา
โทร. 02-255-4433 ราคาเพียง 250 บาท สั่งซื้อ Click ที่รูปหนังสือ
  วุฒิ สุขเจริญ
   
------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วุฒิ สุขเจริญ หลังจากที่ผมได้เป็นวิทยากรอบรมให้กับ SME มาหลายปี เลยได้สรุปรวบรวมเนื้อหา และนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ผลตอบรับดีมาก กลายเป็น Best Seller ไปแล้วครับ

สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ต โทร 02-718-1821
เล่มละ 170 บาท
   
 
SimKM.com โดย ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com