Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
วุฒิ สุขเจริญ
Sharing by ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
วุฒิ สุขเจริญ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SiamKM.com
ผมตั้งใจทำเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้จากเนื้อหาในหนังสือดี ๆ ที่ผมได้อ่านมา
และจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป

หวังว่าผู้เยี่ยมชมคงได้ประโยชน์ตามสมควรครับ
อ้อ มีหนังสือสือที่ผมเขียนอยู่ 2 เล่ม คือ
พฤติกรรมผู้บริโภค กับ ธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดีย
ใครสนใจหาซื้อมาอ่านได้ครับ


                                         ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
My Book
พฤติกรรมผู้บริโภค
 
พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค จากหนังสือต่างประเทศจำนวนมาก ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียน หนังสือแบ่งเป็น 4 ตอน รวม 15 บท จำนวน 432 หน้า

>> รายละเอียดเพิ่มเติม พฤติกรรมผู้บริโภค

หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคหา หาซื้อได้ที่ศูนยหนังสือจุฬา
โทร. 02-255-4433 ราคาเพียง 250 บาท
สั่งซื้อ Click ที่รูปหนังสือ
 
หากพบปัญหาในการ
Download Powerpoint
สามารถแจ้งได้ที่
bestofsiam@hotmail.com
   
   
วุฒิ สุขเจริญ หลังจากที่ผมได้เป็นวิทยากรอบรมให้กับ SME มาหลายปี เลยได้สรุปรวบรวมเนื้อหา
และนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ผลตอบรับดีมาก กลายเป็น Best Seller ไปแล้วครับ

สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ต โทร 02-718-1821
เล่มละ 170 บาท อ่านไม่สนุกยินดีคืนเงินครับ
   
 
SimKM.com โดย ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com